Ιερόπουλος Χρόνης / ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Έλα έλα λέγω σε 20/05/2014
Πάνω απ' τη δύναμή μου 20/05/2014
Αδιαφορείς 20/05/2014
Αχ πατρίδα μου 20/05/2014
Θα φύγω 20/05/2014
Διαδρομή 20/05/2014
Κανένας επιστήμονας 20/05/2014
Τα λάθη της αμέτρητα 20/05/2014