Ιερεμίας Τέρης / ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Άλλη μια φορά 29/03/2015
Στο βοριά, στο νοτιά 29/03/2015
Το παράθυρο κλειστό 29/03/2015
Μ' ένα σ' αγαπώ 29/03/2015