Ρωσσόπουλος Σταύρος / ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Πάει καιρός 28/12/2015
Παιδί νόθο 28/12/2015
Σε είδα 28/12/2015
Τρύπιο μπαλονάκι 28/12/2015
Σαν μικρό τρενάκι 28/12/2015