Μιχαηλίδης Χάρης / ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Όσο γυρίζει η γη 12/06/2016
Όταν δίπλα μου δεν ήταν κανείς 12/06/2016
Αγάπη 12/06/2016
Μαρς 12/06/2016
Έλα στο χορό 12/06/2016
Παλιά καλοκαίρια 12/06/2016
Bollywood 12/06/2016
Rumba 12/06/2016
Ούτε ένα σύννεφο σήμερα 12/06/2016