Χαριτάτος Κώστας / ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Κόκκινο 10/08/2016
Βρες το κλειδί 10/08/2016
Ν' αλλάξω θέλω 10/08/2016
Σε τόπο άγονο 10/08/2016
Οι εποχές θα με σκεπάσουν 10/08/2016
Τρεις μέρες 10/08/2016