Σιγανός Τέρυς / ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

Αν πας με άλλη 05/02/2020
Δεν μπορώ να φιλήσω κανέναν 05/02/2020
Never let you go 05/02/2020
Πεθαίνω στην ερημιά 05/02/2020