Μουδάτσος Κώστας / ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

Του γέρου κόσμου η καρδιά 05/02/2020
Τον ήλιο έχω στην καρδιά 05/02/2020