Βασιλειάδης Χρήστος / ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

Αμαξά τράβα μπρος 04/09/2016
Καστανόχωμα για τα λουλούδια 04/09/2016
Μαχαραγιάς αν ήμουνα 04/09/2016
Ο γανωτής 04/09/2016
Στο ψηλό το μπαλκονάκι 04/09/2016