Μεσσαριτάκη Μάνια / ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

Άσπρο κάρβουνο 12/09/2017
Άσπρο χαλίκι 12/09/2017
Ήλιε μου 12/09/2017