Μαρινάκης Μαρίνος Γαβριήλ / ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

Κάπελα καταραμένε 19/03/2018
Ολυμπιακέ μεγάλε 19/03/2018
Πάντα περιπλανώμενος 19/03/2018
Φεύγω απ' το χωριό 19/03/2018
Φτώχεια 19/03/2018