Δάκρυα 09/02/2013
Δέσμευση 19/08/2017
Δήλωση 22/08/2016
Διαίσθηση 24/02/2016
Διακοπές 29/06/2017
Διεκδίκηση 18/11/2016
Δικαιολογίες 22/03/2016
Δικαίωση 14/01/2016
Δίλημμα 09/05/2016
Δύναμη 10/02/2014
Δυστυχία 17/12/2011
Δώρο 04/09/2016