Θάλασσα 21/01/2013
Θαυμασμός 15/05/2016
Θεσσαλονίκη 15/03/2013
Θλίψη 18/12/2011
Θυμός 02/01/2012
Θυσία 20/12/2011