Χαμένα Ονειρα 01/03/2012
Χαμηλό ηθικό 18/12/2011
Χαμόγελο 15/02/2013
Χαρά 23/10/2014
Χειμώνας 23/10/2015
Χορός 12/08/2016
Χριστούγεννα 14/12/2011
Χωρισμός 17/12/2011