Μίσος / ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το φίδι 25/02/2013
Σε μισώ 28/05/2015
Πάλι με μισώ 25/06/2015
Σε μισώ 31/03/2016
Μίσησέ με 11/07/2016
Σε μισώ 20/06/2017
Για να μισήσει μια γυναίκα 28/08/2017
Μίσος 10/10/2017
Μισός 13/10/2018