Πάνος Γαβαλάς τραγουδά Πάνο Γαβαλά / ALBUM
Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο 11/09/2014
Γλυκέ μου τύραννε 11/09/2014
Δοκιμασία 11/09/2014