Λουκιανού νεκρικοί διάλογοι / ALBUM
Λυδοί και Φρύγες 19/09/2014
Πρωτεσίλαος 19/09/2014
Οι εφοπλιστές 19/09/2014
Ο Μένιππος 19/09/2014
Σε 2000 χρόνια 19/09/2014