Κανονικά / ALBUM
Απόψε πουθενά 20/10/2014
Ακατάλληλο 20/10/2014
Άκουσέ με 20/10/2014
Βίντεο 20/10/2014
Δεν είσαι εσύ 20/10/2014
Κανονικά 20/10/2014
Κλείσε το φως 20/10/2014
Μεγάλη αγάπη 20/10/2014
Παραδώσου 20/10/2014
Χωρίς εσένα 20/10/2014