Ματωμένο Δάκρυ - Κοινωνικόν / ALBUM
Αδελφέ μου 29/10/2014
Άκου φίλε 29/10/2014
Δεν υποχωρώ 29/10/2014
Εξαρτημένε καλλιτέχνη 29/10/2014
Ήταν τρελός 29/10/2014
Μπόγιας 29/10/2014