Νίκος Ξυδάκης- Σωκράτης Μάλαμας / ALBUM
Άλμπατρος 14/12/2014
Να ξημέρωνε μια μέρα 14/12/2014
Νέρων 14/12/2014
Ο μόνος 14/12/2014
Ο Πέτρος 14/12/2014
Όποιος φεύγει 14/12/2014
Στου Δουράμπεη 14/12/2014
Το φαρμάκι 14/12/2014
Τρεις καφέδες 14/12/2014