Πρόσκληση σε δείπνο κυανίου / ALBUM
Ηλιόπετρα 14/12/2014
Η Αλίκη στη χώρα των τραυμάτων 14/12/2014
Η εξαφάνιση 14/12/2014
Ο Χομαγιούν και ο Βακάρ 14/12/2014
Το θηρίο 14/12/2014
Amor Fati 14/12/2014