Ντάμα Κούπα / ALBUM
Addio, addio amore 19/12/2014
Cutch- cutch 19/12/2014
Querer 19/12/2014
Um pincelada 19/12/2014
Η μάσκα 19/12/2014
Κόκκινο τρένο 19/12/2014
Πάει, πάει 19/12/2014
Πλάι στο νερό 19/12/2014
Πούλησέ με πάλι 19/12/2014
Σε μισώ 19/12/2014
Στερεότυπα 19/12/2014
Το ρόδο της Ανατολής 19/12/2014