Το σ' αγαπώ μπορεί / ALBUM
Απόψε παίξαμε 19/12/2014
Γυαλί Ντουνιάς 19/12/2014
Δε σε δίνω 19/12/2014
Δεν είναι εδώ 19/12/2014
Κόμπο κόμπο 19/12/2014
Μια ζωή 19/12/2014
Μια νύχτα μόνο 19/12/2014
Παραιτούμαι 19/12/2014
Προφίλ 19/12/2014
Το άρωμα 19/12/2014
Το σ' αγαπώ μπορεί 19/12/2014