Ανθολογία / ALBUM
Άσπρα καράβια 10/01/2015
Ήρθες εψές 10/01/2015
Το Χριστινάκι 10/01/2015
Τρεις νέοι 10/01/2015
Μια πίκρα 10/01/2015
Τ' όνειρό μου πέθανε 10/01/2015