Χάρτινες καρδιές / ALBUM
Αυτό το λένε χωρισμό 10/01/2015
Βάρκα του καημού 10/01/2015
Δυο μέτρα χιόνι 10/01/2015
Καρδιά μου 10/01/2015
Ο Θωμάς 10/01/2015
Ο ταχυδρόμος 10/01/2015
Πάρε με μαζί 10/01/2015
Που πας 10/01/2015
Το στοίχημα 10/01/2015
Φοβάμαι 10/01/2015
Χάρε φονιά 10/01/2015
Χάρτινες καρδιές 10/01/2015