Μόνος σε διπλό κρεβάτι / ALBUM
Και τρέχω πίσω σου 22/03/2015
Μη ρωτάς το γιατί 22/03/2015
Μόνος σε διπλό κρεβάτι 22/03/2015
Οι ενοχές σου 22/03/2015
Πειρατικά 22/03/2015
Τον αγαπάς 22/03/2015