Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα / ALBUM
Για μένα 06/05/2015
Για το χαμόγελό σου 06/05/2015
Γιαγιάκα 06/05/2015
Εγώ δεν είμαι ποιητής 06/05/2015
Μ' ένα τρίχορδο 06/05/2015
Νυκτερινό Α' 06/05/2015
Νυκτερινό Β' 06/05/2015
Όμως εγώ 06/05/2015
Σάββατο 06/05/2015
Της χιώτισσας 06/05/2015
Του φίλου 06/05/2015
Φανοί 06/05/2015