Λαϊκές συγκινήσεις / ALBUM
Το χτύπημα 19/05/2015
Άφησέ με 19/05/2015
Θα διαδώσω έξυπνα Γαβαλάς 19/05/2015
Πού γυρίζεις 19/05/2015
Σε γελάσανε 19/05/2015
Υποκρισία 19/05/2015