Πρώτη Φορά / ALBUM
Δάνειο Ζωής 17/12/2011
Ζώνες ασφαλείας 17/12/2011
Κρύβομαι 17/12/2011
Μίλα μας 17/12/2011
Ναυάγια 17/12/2011
Πρόβλημα δικό μου 17/12/2011
Πρώτη φορά 17/12/2011
Σιγανά και ταπεινά 17/12/2011
Το συμπέρασμα 17/12/2011
Τρελαίνομαι 17/12/2011
Ύποπτη 17/12/2011