Η μέρα φεύγει / ALBUM
Εδώ 25/10/2015
Είμαι εδώ 25/10/2015
Είσαι πολύ μακριά 25/10/2015
Εσύ 25/10/2015
Η μέρα φεύγει 25/10/2015
Παντού σκοτεινά 25/10/2015
Σκοτάδι το χθες 25/10/2015
Φεύγω 25/10/2015
Χωρίς εσένα 25/10/2015