Πιο κοντά / ALBUM
Γιατί 17/11/2015
Γλυκό κορίτσι 17/11/2015
Δύσκολο να σ' αγαπώ 17/11/2015
Η αγάπη είναι εδώ 17/11/2015
Κάθε πρωί 17/11/2015
Πιο κοντά 17/11/2015
Ποτέ 17/11/2015