Τώρα- Χρύσπα / ALBUM
Δάκρυ 17/11/2015
Εσένα θέλω 17/11/2015
Λάδι στη φωτιά 17/11/2015
Μη φεύγεις 17/11/2015
Να 'χα δυο ζωές 17/11/2015
Όχι πάντως εγώ 17/11/2015
Σαν ελληνική ταινία 17/11/2015
Σπίρτο 17/11/2015