Θάρρος ή αλήθεια- Τάμτα / ALBUM
Egoista 26/12/2015
Απ' τη ζωή σου θα χαθώ 26/12/2015
Δεν μπορώ να κοιμηθώ 26/12/2015
Κοίτα με 26/12/2015
Ό,τι είχα ονειρευτεί 26/12/2015
Φύγε 26/12/2015
Φωτιά 26/12/2015