Καινουρια μέρα / ALBUM
Δε θα σ' αφήσω 26/12/2015
Θα σε ξεχάσω 26/12/2015
Όσοι αγαπάνε πονάνε 26/12/2015
Παραδώσου 26/12/2015
Ποιος 26/12/2015
Συναντήσεις μυστικές 26/12/2015
Το γράμμα 26/12/2015