Στο δρόμο με τα χάλκινα / ALBUM
Άγγελοι 11/01/2016
Κάποιος άλλος έγινα 11/01/2016
Με το φορητό τον ουρανό μου 11/01/2016
Νανούρισμα 11/01/2016
Νοσταλγία 11/01/2016
Ο κόμπος 11/01/2016
Ο στρατιώτης 11/01/2016
Στο δρόμο με τα χάλκινα 11/01/2016
Τα λιοντάρια 11/01/2016
Το πάρτι 11/01/2016
Φευγαλέο 11/01/2016