Στον έβδομο ουρανό / ALBUM
Αγάπη μπλε 19/02/2016
Απειλή 19/02/2016
Αφέντη μου νοτιά 19/02/2016
Γυάλινα φεγγάρια 19/02/2016
Δον Κιχώτης 19/02/2016
Καρδιά μου μόνη 19/02/2016