Κίτρινα Ποδήλατα / ALBUM
Ήμουνα εδώ κι εδώ είμαι ακόμα 23/03/2016
Λείπεις εσύ 23/03/2016
Μια γεμάτη καρδιά 23/03/2016
Πάει τόσος καιρός 23/03/2016
Πάλι εδώ 23/03/2016
Πειραιάς 23/03/2016
Ποτέ δε θα μ’ αφήσεις 23/03/2016
Ποτέ ξανά 23/03/2016
Το μπαράκι 23/03/2016
Τώρα ζω 23/03/2016
Φωτιές 23/03/2016
Ώρες 23/03/2016