Καινούριος έρωτας / ALBUM
Δε με θες 05/05/2016
Δήθεν 05/05/2016
Καινούριος έρωτας 05/05/2016
Πέντε Ιουλίου 05/05/2016
Πέτα με ψηλά 05/05/2016
Ποια πόρτα ν' ανοίξω 05/05/2016
Συμφωνία με τον διάβολο 05/05/2016