Λίγη αμαρτία / ALBUM
Rock 'n' roll 18/05/2016
Αγαπάω δύο 18/05/2016
Για κανέναν και τίποτα 18/05/2016
Δύσκολη ζωή 18/05/2016
Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους 18/05/2016
Έτσι να σε θυμάμαι 18/05/2016
Εύκολο χρήμα 18/05/2016
Κανείς 18/05/2016
Λίγη αμαρτία 18/05/2016
Φλέβα 18/05/2016
Ψέμα 18/05/2016
Ως πότε 18/05/2016