Λέω μήπως μήπως λέω / ALBUM
Για λέγε 06/06/2016
Έκλαψα πόνεσα 06/06/2016
Θέλει πολύ 06/06/2016
Κέρνα φαρμάκι 06/06/2016
Λέω μήπως, μήπως λέω 06/06/2016
Μη μου λες 06/06/2016
Όταν μια γυναίκα 06/06/2016
Σιγανοποταμάκι 06/06/2016
Τα ξαναλέμε 06/06/2016