Κρυφό φιλί / ALBUM
Το σ' αγαπώ 27/05/2011
Είσαι εδώ 27/05/2011
Δεν έχω χρόνο 27/05/2011
Εκδρομή 27/05/2011
Θέλω ν' αφεθώ 27/05/2011
Καπνός 27/05/2011
Κλείνω τα μάτια 27/05/2011
Κρυφό φιλί 27/05/2011
Παίρνω ευθύνη 27/05/2011
Προσπαθώ 27/05/2011
Χειμώνας 27/05/2011
Χωρίς αναπνοή 27/05/2011