Είμαι εδώ- Ελένη Καρουσάκη / ALBUM
Είσαι αυτός που ερωτεύομαι 18/10/2016
Κι όμως είμαι εδώ 18/10/2016
Τα ρολόγια πίσω θα γυρίσω 18/10/2016