Αυτός ο έρωτας αυτό τ’ αγόρι / ALBUM
Αυτός ο έρωτας, αυτό τ’ αγόρι 14/12/2016
Είκοσι Μάηδες 14/12/2016
Σ’ αγαπώ 14/12/2016
Του θανάτου οι εμπόροι 14/12/2016