Αγαπη σημαίνει θυσία / ALBUM
Αγαπη σημαίνει θυσία 13/01/2017
Γιατί να σ’ αγαπήσω 13/01/2017
Ο νικητής 13/01/2017
Όταν χαθείς 13/01/2017
Πάρε την καρδιά μου 13/01/2017