Άλλη μια φορά- Antique / ALBUM
Άλλη μια φορά 28/10/2017
Ανοιχτή πληγή 28/10/2017
Δε μ' αγαπάς 28/10/2017
Έλα δω (Come to me) 28/10/2017
Καρδιά μου 28/10/2017
Μοιάζουμε 28/10/2017
Μωρό μου 28/10/2017
Πες μου 28/10/2017
Πού είσαι μάτια μου 28/10/2017
Τι σου 'δωσα, τι μου 'δωσες 28/10/2017
Τώρα τώρα 28/10/2017