Κάνει μοναξιά / ALBUM
Αλήτης σου 28/01/2014
Δεν υπάρχει 28/01/2014
Δεν υποφέρεσαι 28/01/2014
Κάνει μοναξιά 28/01/2014
Κατάλαβέ με 28/01/2014
Κίνδυνος Θάνατος 28/01/2014
Μην πεις μονάχα 28/01/2014
Τελειώσαμε 28/01/2014