Προσμονή και αγωνία / ALBUM
Δίψα για χαρά 13/03/2019
Ο δυστυχής 13/03/2019
Ο φάρος 13/03/2019
Προσευχή 13/03/2019
Προσμονή και αγωνία 13/03/2019
Προσπαθώ 13/03/2019
Το σπίρτο 13/03/2019