Έρωτας είναι ο Γιάννης / ALBUM
Έρωτας είναι ο Γιάννης 27/05/2019
Η κατάρα του ροκά 27/05/2019
Μη μου φωνάζεις 27/05/2019