Με τα μάτια να το λες / ALBUM
Τρεις το πρωί 08/03/2014
Ανήκω σε μένα 08/03/2014
Με τα μάτια να το λες 08/03/2014
Τίποτα 08/03/2014
Τελευταία φορά 08/03/2014
Μη μου ζητάς 08/03/2014
Φρόνιμα 08/03/2014
Αν θέλεις εσύ 08/03/2014
Μεθώ μαζί σου 08/03/2014
Έρωτά μου 08/03/2014