Οπωσδήποτε παράθυρο / ALBUM
Ναι θα πω 15/03/2014
Τζίλντα ( Κι εμείς στα σύννεφα ) 15/03/2014
Τρόμαξα 15/03/2014
Σήμερα δεν ήθελα πολλά 15/03/2014
Αφρός 15/03/2014
Οπωσδήποτε παράθυρο 15/03/2014
Η μπλούζα 15/03/2014
Αϊ Γιάννης 15/03/2014
Πυρόσβεση 15/03/2014