Στου χρόνου τις καταπακτές / ALBUM
Ψυχές 17/03/2014
Αλλάζω 17/03/2014
Σκυτάλη 17/03/2014
Εδώ μιλούν άλλη λαλιά 17/03/2014
Παλιές καταπακτές 17/03/2014
Η αγορά των νικημένων 17/03/2014
Είμαι εδώ 17/03/2014
Σπάσ' τη βιτρίνα 17/03/2014